2015/04/29

VOA Exclusive Interview with Gyalwang Karmapa


Published 29.04.2015

VOA Kunleng interviews the head of the Karma Kagyud school of Buddhsim on a range of topics including China’s plans to control the reincarnation of the Dalai Lama, revival of fully ordained Buddhist nuns, his interest in art and calligraphy, and his ongoing visit to American universities, high tech companies, and Buddhist organizations..


Originally published at -http://www.voatibetanenglish.com/media/video/2741936.htmlདཔལ་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ­་རྗེ་མཆོག་འདས་པའི་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་ཨ­་རིའི་ནང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གཙོས་ཤེས་ཡོན་ད­ང་རིག་གཞུང་གི་ལྟེ་གནས་མང་པོར་གཟིགས་བསྐོར­་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར­་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་གྱིས་དཔལ་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ­་མཆོག་ལ་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ལ་རྒ­ྱ་ནག་གིས་ཐེ་གཏོགས་དང་ལྷག་པར་༧གོང་ས་མཆོག་­གི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཕྱོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་­གཏམ་བཤད་པ་སོགས་དང་།

No comments:

Post a Comment